Oferta

Usługi ubezpieczeniowe

Polisy ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i firm

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług ubezpieczeniowych naszego biura. Dla stałych klientów przewidujemy korzystne zniżki promocyjne.

Usługi ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia dla klienta indywidualnego, w tym:

 • Ubezpieczenia mieszkań, domów oraz domów letniskowych
 • Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NNW, Szyba, Assistance
 • Ubezpieczenia na życie i opieka medyczna
 • Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia dla firm, w tym:

 • ubezpieczenia majątkowe:
  • Ubezpieczenie ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
  • Ubezpieczenie ryzyka budowy
  • Ubezpieczenie ryzyka montażu
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
 • Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grup zawodowych
 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej grup zawodowych
  • ubezpieczenia finansowe – gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek
  • ubezpieczenia transportowe:
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym CARGO 
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym 
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym 
 • Ubezpieczenie OC spedytora 
Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia transportowe
Ubezpieczenia dla klienta indywidualnego Ubezpieczenia dla firm i grupowe ubezpieczenia pracowników

 


Fatal error: Call to undefined method FernleafSystems\Wordpress\Services\Core\VOs\WpPluginVo::__adapterGet() in /home/users/hubert08/public_html/domains/ampubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/VOs/WpBaseVo.php on line 44